RADIO FAHAZAVANA

Ho fampandrosoana ny olona rehetra

sy ny olona manontolo

Ny  Radio Fahazavana: Radion’ ny Fiangonan’ I Jesoa Kristy eto Madagasikara

 

Ny Synoda Lehibe faha-13 natao tany Antsiranana ny taona 1996 no nandraisana ny fanapahan-kevitra fa hitarina amin’ ny alalan’ ny Haino aman-jery ny asa fitoriana ny Filazantsara ataon’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy eto Madagasikara.

« Ry Mpiambina ô, toy inona alina moa izao ? » Isaia 21 :11b ; io  no tena faneva nobanjinina nandritry ny Synoda Lehibe notontosaina tamin’ izany fotoana izany, toa  fifanandrifian-javatra  ihany koa anefa satria norasina ny anarana hoe : Radio FAHAZAVANA ho anarana nampitondraina ity Radion’ ny Fiangonana FJKM ity.

Ny 17 Septambra 1997 no fotoana nandehanan’ ny Radio Fahazavana voalohany teto Antananarivo sy ny manodidina ; mbola ambany ihany ny tanjaky ny Emetteur nampiasaina sy nampitana ny feo kanefa nahavelom-panantenana fa efa maro no liana sy nandre ny onjam-peo tamin’ izany fotoana izany. Ny Mpitandrina Théodore Randriamanantena no Tale voalohany, sady nanorina ny Radio tany am-piandohana. Natao ny antso tamin’ ireo zanaky ny Fiangonana FJKM; hanolo-tena hiasa an-tsitrapo amin’ ny Radio Fahazavana. Maro ny nanohina ny antso satria an-jatony no tonga; tsy maintsy nisy anefa ny fisivanana satria tsy izay rehetra manolo-tena te-hiasa amin’ ny Radio akory dia azo raisina avokoa fa izay manolo-tena kanefa manana ny fetra takiana hiasa amin’ ny onjam-peo; isan’ izany ny fananana feo miavaka na ilay antsoina amin’ ny hoe: “voix radiophonique”.

Nandalo fanofanana an-taonany maro ireo mpiasa, nanolo-tena an-tsitrapo hiasa amin’ ny Radio ; teo ireo nahatody hatramin’ ny farany fa teo koa ny tsy naharitra satria maro ny sedra tsy maintsy lalovana tamin’ izany fotoana izany. Ankoatry ny fanoloran-tena an-tsitrapo dia teo koa ny mbola tsy fahampian’ ny vola nampiodinana ny Radio ka voatery tsy maintsy niafian’ ny mpiara-miasa rehetra.

Isam-bolana, tsaroana tsara tamin’ izany fotoana izany mbola faribola francs ny volantsika Malagasy; manodidina ny 10.000 fmg ka hatramin’ ny 15.000 fmg ny vola raisin’ ny mpiasa iray isam-bolana . Tsy nitarainana fa asa natao ho an’ ny Tompo. Matetika dia fanomezan’ ny malala-tanana no natolotra ny mpiasa fa tsy nisy ny vola fandray voafaritra.

Niodina ny Radio nandritry ny taona maromaro; nisy ny fiaraha-miasa tamin’ ny vondrona Tiko sy ny FJKM ny taona 2000; nanampy an-tsitrapo hisahana ny karaman’ ny mpiasa ny vondrona, mijanona ho Radion’ ny Fiangonana FJKM ihany ny Radio Fahazavana fa miara-miasa fotsiny amin’ ny maha-zanaky ny Fiangonana ny vondrona Tiko. Izay fiaraha-miasa izay no tsy nazava tsara tamin’ ny maro ka tianay ny mitondra fanampim-panazavana manokana etoana.

“Ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo” no tarigetra apetraka ho an’ ny Radio Fahazavana; Radio hanampy ny Fiangonana amin’ ny asa Fitoriana ny Filazantsara izy; na izany aza ny sata na “statut” nentiny hatramin’ ny namoronana azy hatramin’ izao dia ho Radiom-panabeazana sy ara-pinoana izy (Radio educative et Confessionnelle). Ny olona rehetra amin’ ny maha-olona azy no voakasika sy omena lanja manokana ao amin’ ny Radio Fahazavana amin’ ny alalan’ ireo fandaharana samihafa alefa ao: mahazo sehatra araka ny tandrify azy ny ara-tsaina, ara-batana sy ara-panahy. Raha ny famaritana fohy ny Radio mantsy araka ny voafaritry ny mpandalina  dia ireto zavatra telo loha ireto no tokony ho hita ka maha-Radio ny Radio: Radio manabe, Radio mampiala voly ary Radio mampita vaovao.

Amin’ ny maha-Radion’ ny Fiangonana azy anefa dia mahasaro-piaro antsika rehetra ny karazan-kira alefa ao ka eo ny fifantenana manokana ny karazan-kira alefa henoin’ ny mpihaino sy ny mpankafy. Tena mandefa hira tsotra ny Radio Fahazavana amin’ ny maha-Radiom-panabeazana azy, mandefa ny hira ara-pilazantsara koa amin’ ny maha-Radiom-piangonana azy. Ireo sampana samihafa eo anivon’ ny Fiangonana FJKM dia manana anjara fandaharana avokoa eo anivon’ ny Radio Fahazavana ka ny asa samihafa ataon’ izy ireny dia taratry ny Fitoriana Filazantsara ataon’ ny Fiangonan’ I Jesoa Kristy eto Madagasikara ary havoaka ho fantatry ny rehetra ao amin’ ny onjam-peo.

 Fa isan’ izay nanamarika ny tantaran’ ny Radio Fahazavana koa izao manaraka izao.

Ny taona 2009 dia niezaka  nitondra ny fampahalalam-baovao tokony ho fantatry ny vahoaka sy ny be sy ny maro ny Radio Fahazavana, niezaka ny sehatra fampahalalam-baovao nanome vaovao tsy tapaka ny mpihaino; nanahirankirana ny mpitondra tamin’ izany fotoana izany ny fisian’ ny Radio Fahazavana ka nahazo fampitandremana am-bava sy an-tsoratra, nahazo ilay antsoina hoe: “mise en demeure” ny Radio Fahazavana. Nampiatoana nandritry ny iray volana ny vaovao. Ny 20 Mey 2010 dia nakatona tanteraka ny onjam-peo, nosamborina sy nogadraina ny mpiasa miisa folo nandritry ny efa-bolana mahery; notadiavina ihany koa ny mpiasa maromaro tao amin’ ny Radio  izay voatery niafina am-bolana maro. Mpiasa izay niasa ny andron’ ny 20 mey tao am-piasana. Noraofina avokoa izay fitaovana tratra tao amin’ ny Trano fiasana na ny local teny Imarivolanitra.

An-taonany maro no nitakiana ny fisokafan’ ity onjam-peon’ ny Fiangonana FJKM ity. Tsy niverina indray teo amin’ ny tontolon’ ny Haino aman-jery izy raha tsy ny volana Aprily 2015. Ny 10 Jona 2015  vao niverina nandeha indray ny Radio Fahazavana. Fanapahan-kevitry ny tompon’ andraikitra ao amin’ ny FJKM ny fitantanana ny Radio Fahazavana manontolo  ho an’ ny FJKM, ao amin’ ny Trano Ifanomezantsoa, Foibe FJKM Analakely no asiana ny toeram-piasana ary mirafitra ao amin’ ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao FJKM izy na ny AFIFAB/FJKM. Iray amin’ ireo sampan-draharaha efatra misahana ny Fifandraisana ao amin’ ny AFIFAB ny Radio Fahazavana.

Tsy maintsy miainga amin’ ny tsy misy mihitsy ny fananganana azy indray satria tsy nisy fitaovana azo nampiasaina intsony teo am-pelatanana, fahasahiranana atrehina koa ny fiveloman’ ny mpiara-miasa izay tsy maintsy iantsoana ny fientanan’ ny kristiana rehetra, ny Synodamparitany sy ny Fitandremana rehetra ho fiatrehana izany. Natao ny antsoavo  amin’ ny Fiangonana FJKM ho fiaraha-mientana amin’ ny fampiodinana ny Radio Fahazavana. Eo an-dalam-piheverana izay hanatsarana sy hanapariahana ara-teknika ny onjam-peo ny tompon’ andraikitra ankehitriny; mila ny fifanohanana eo amin’ ny Fiangonana sy ny kristiana ary ny Synodamparitany rehetra izany ezaka atrehina izany.

Radion’ ny Fiangonana FJKM ny Radio Fahazavana ka iantsoana ny zanaky ny Fiangonana rehetra ny fifarimbonana amin’ ny fampandrosoana azy, miantso antsika rehetra hanao ny Asany ny Tompo.

 

Hanao asa tsara isika ka alao hery ry Havana!

 

 

 

RAZAFIMALALA Tantely Hariliva

Talen’ ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao FJKM (AFIFAB-FJKM)

 

Radio Fahazavana En partenariat avec la Fjkm Wagner Paris FM 88.6 Mhz FOIBE FJKM Analakely Rihana faha-enina Escalier RANAVALONA I ANALAKELY ANTANANARIVO 101 Tél: +261 33 47 513 02 / +261 34 01 111 55 E-mail: fahazavanalight@yahoo.com radio.fahazavana@gmail.com

conception www.Fjkm-wagner.org  2016

Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao  (AFIFAB/FJKM)

 

Trano Ifanomezantsoa Analakely

6 ème Etage  BP 623

Antananarivo 101.

 

E-mail:  commfjkm@moov.mg

            fjkmafifab@gmail.com

Tél.       22 282 37

             034 63 332 07

Siteweb: www.fjkm.mg

facebook: Seraseram-pifandraisana FJKM

Radio Fahazavana En partenariat avec la Fjkm Wagner Paris FM 88.6 Mhz FOIBE FJKM Analakely Rihana faha-enina Escalier RANAVALONA I ANALAKELY ANTANANARIVO 101 Tél: +261 33 47 513 02 / +261 34 01 111 55 E-mail: fahazavanalight@yahoo.com radio.fahazavana@gmail.com
Radio Fahazavana En partenariat avec la Fjkm Wagner Paris FM 88.6 Mhz FOIBE FJKM Analakely Rihana faha-enina Escalier RANAVALONA I ANALAKELY ANTANANARIVO 101 Tél: +261 33 47 513 02 / +261 34 01 111 55 E-mail: fahazavanalight@yahoo.com radio.fahazavana@gmail.com
Radio Fahazavana En partenariat avec la Fjkm Wagner Paris FM 88.6 Mhz FOIBE FJKM Analakely Rihana faha-enina Escalier RANAVALONA I ANALAKELY ANTANANARIVO 101 Tél: +261 33 47 513 02 / +261 34 01 111 55 E-mail: fahazavanalight@yahoo.com radio.fahazavana@gmail.com
Radio Fahazavana En partenariat avec la Fjkm Wagner Paris FM 88.6 Mhz FOIBE FJKM Analakely Rihana faha-enina Escalier RANAVALONA I ANALAKELY ANTANANARIVO 101 Tél: +261 33 47 513 02 / +261 34 01 111 55 E-mail: fahazavanalight@yahoo.com radio.fahazavana@gmail.com